Lorem Ipsum - Đoạn văn bản giữ chỗ

Công cụ Tạo đoạn văn giả định trực tuyến. Hãy sử dụng công cụ này để tạo ra một văn bản giả định hay đoạn văn bản để giữ chỗ.

Đọan văn giả định là gì?

Đoạn văn giả định là một hình thức văn bản hỗn độn thường được dùng để giữ chỗ trước cho phần văn bản trong một bản thiết kế đồ họa. Nó thường được sử dụng để kiểm thử các bố cục mới khi chưa có được nội dung văn bản chính thức.

Công cụ Tạo văn bản giả định là gì?

Suốt nhiều năm nay, văn bản giả định được sử dụng như một phần trong cách thiết kế chuẩn mực. Sử dụng công cụ Tạo văn bản giả định, bạn có thể dễ dàng tạo ra một đoạn văn bản giữ chỗ phục vụ cho nhu cầu thiết kế của mình.

Công cụ Tạo văn bản giả định cho phép bạn tạo ra một lượng lớn các khối văn bản vô nghĩa. Bạn có thể sử dụng nó để tạo ra các văn bản, câu, đoạn, hay từ ngữ ngẫu nhiên để giữ chỗ. Công cụ này rất hữu dụng đối các nhà thiết kế và phát triển trang web là những người cần tạo ra các nội dung giữ chỗ cho các dự án của họ.

Cách sử dụng công cụ Tạo văn bản giả định

Chọn đếm số và loại hình đầu ra từ danh sách bao gồm các mục số đoạn, số dòng, số câu và số từ. Sau đó, nhấp vào nút "Tạo văn bản giả định" và nhận kết quả. Bạn có thể sao chép sản phẩm đầu ra vào bộ nhớ đệm của máy hoặc tải đoạn văn bản về dưới dạng một tệp tin Word.