Tạo mật khẩu - Tạo ra mật khẩu mạnh

Công cụ tạo mật khẩu có giao diện thân thiện với người dùng này có khả năng giúp bạn dễ dàng tạo ra một mật khẩu mạnh.Công cụ Tạo mật khẩu ngẫu nhiên là gì?

Công cụ Tạo mật khẩu ngẫu nhiên là một công cụ có khả năng tạo ra các mật khẩu mạnh. Các mật khẩu ấy sẽ không bị đoán ra một cách dễ dàng và khó lòng để bẻ khóa, đó là lý do vì sao chúng còn được gọi là mật khẩu mạnh.

Cách sử dụng công cụ Tạo mật khẩu ngẫu nhiên

Bất cứ ai muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình đều có thể sử dụng loại công cụ tạo mật khẩu mạnh một cách ngẫu nhiên này. Để sử dụng công cụ Tạo mật khẩu ngẫu nhiên, hãy chọn độ dài của mật khẩu và loại ký tự được sử dụng trong mật khẩu ấy. Cuối cùng, hãy nhấp vào nút "Tạo một mật khẩu" để có được một mật khẩu cho mình.

Công cụ Tạo mật khẩu mạnh một cách ngẫu nhiên có an toàn hay không?

Không có mật khẩu nào được tạo ra từ công cụ tạo mật khẩu bảo mật này được lưu giữ trong bất cứ máy chủ nào; trình duyệt của bạn xử lý mọi việc. Vì thế, không ai có thể thấy bất cứ mật khẩu nào được bạn tạo ra từ trang này ngoại trừ bản thân bạn.

Điều gì tạo ra một mật khẩu mạnh?

Một mật khẩu mạnh là một mật khẩu khó lòng bị đoán ra hay bẻ khóa. Nó không nên quá ngắn và nên bao gồm một tổ hợp các chữ cái (được viết hoa cũng như viết thường), các con số và các biểu tượng đặc biệt.

Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn tạo ra mật khẩu an toàn hơn:

  • Luôn sử dụng kết hợp các chữ cái, các con số và biểu tượng.
  • Tránh sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào, ví dụ như họ tên, ngày sinh, địa chỉ hay số điện thoại.
  • Sử dụng một mật khẩu riêng cho từng tài khoản mà bạn tạo ra.