נושאי השימוש (להלן הרשימות)מסדיר את השימוש שלך באתר ohmyluck.com(ה"אתר"). אנא קרא בעיון את המידע הבא על מנת להבין את נוהל הנושא.

השימוש שלך באתר. אנו עשויים לשנות את התנאים בכל עת. אנו עשויים להודיע לך על השינויים בתנאי השימוש באמצעות אמצעי תקשורת זמינים. אנו ממליצים לבדוק את האתר לעיטים קרובות על מנת להישאר מעודכן בזמן עדכוני הגרסה.

1. מדיניות ופרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו זמינה בעמוד נפרד. מדיניות הפרטיות מסבירה לך כיצד אנו מעבדים את המידע שלך. עלייך להבין שבאמצעות שימושך באתר אתה מאשר עיבוד מידע ואיבוד הנ"ל יבוצע בהתאם לתנאי מדיניות ופריות.

2. שירותים

האתר מאפשר לכם לבחור באקראי דברים כמו שמות, זוכים, מילים, צבעים, מדינות, אותיות, מספרים וסיסמאות. כמו כן, הוא מאפשר לכם להטיל קובייה, להטיל מטבע וליצור טקסט אקראי ("השירותים"). חל איסור מוחלט להשתמש בשירותים אלה למטרות בלתי חוקיות.

3. שירותי צד שלישי

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ,אפליקציות, ופורמטים נוספים (להלן "אתרים מקושרים")

אנו לא שולטים באתרים המקושרים ולכן גם לא אחראים לביצועם. אנו מספקים קישורים אלה לרשותך לצורך אספקת תועלת והשירותים שבאתר.

4. שימושים אסורים וקניין רוחני

אנו מעניקים לך רישיון בלתי ניתן להעברה,לא בלעדי שניתן לבטל גישה לאתר ושימוש דרכו באמצעות מכשיר אחד למעט עשרות.

לא תשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או אסורות. חל איסור לבצע שימוש באתר באופן מזיק ,אשר עלול להשבית אותו /לפגוע או להפריע.

כלל התכנים המופיעים באתר כוללים טקסט ,קוד,גרפיקה,סמלי לוגו ,תמונות,אוסף והתוכנה המשמשת את האתר (כלל ה"תוכן") התוכן הינו רכושינו ,שייך לנו ומוגן על ידי קניין רוחני.

אתה מסכין בזאת כי אינך תשתמש בזכויות היוצרים ,רכוש שונה נוסף או מכלול המרשם .חל איסור לשנות תוכן.

חל איסור לפרסם ,לשנות ,לשדרג,להנדס ,לשטף בעברה או ליצור מכר ביצירות נגזרות ,או להשתמש בכל דרך שהיא בתוכן. הנאתך מהאתר לא כוללת מעשים הנ"ל. לא תשנה את הזכויות הקניין או הודעות התוכן ,ולא תשתמש באתר לצורך מסחר. השתמש בתוכן לצורך אישי בלבד. אנו לא מעניקים לך רשיונות לקניין הרוחני שלנו אלא אם כן נאמר אחרת בסעיף זה.

5. התוכן שלנו

ע"י פרסום ,העלאה,חשיפה,רווח או הגשת תוכן אתה מבטיח כי תכלול אותנו בעסק שלך ,בזכויות העברה ,הצגה,הפצה,פרסום באופן פומבי,העתקה,שכפול ותרגום התוכן; תפרסם את שמך בזמן החשיפה.

אנו לא נשלם שום פיצויי בגין שימוש בתוכן שלך. לא תחול שום התחייבות בגין פרסום או הנאה מהתוכן שנשלח אלינו וייתכן כי נסיר את התוכן שלך בכל עת.

ע"י פרסום התוכן ,העלאה, הכנסה,אספקה או הגשת התוכן שלך אתה מתחייב ומייצג את הבעלות על התוכן אשר העלת.

6. ויתור עבור התחייבות מסוימת

המידע הזמין באתר עלול לכלול שגיאות דפוס או אי דיוקים. אנו לא נישא באחריות לאי דיוקים או שגיאות אלו.

אנו לא מייצגים שום אחריות עבר זמינות ,דיוק,אמינות,התאמה וזמינות של התוכן הכלול והשירותים הזמינים באתר. במידה המרבית אשר מותרת ע"י החוק, כל תוכן ושירותים הללו ניתנים על בסיס "כמו שהוא" אנו מתנערים מכל אחריות והתנאים הנוגעים לתוכן ושירותים אלו, כולל אחריות והוראות סחירות, כשירות למטרה מסוימת.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל בשום מקרה לא נהיה אחראים על נזקים ועונשים ישירים,עקיפים,מקריים,תוצאתיים,מיוחדים,כולל,אך לא מוגבלים, נזקים בגין אובדן הנאה, נתונים או רווחים בנוגע להנאה או ביצוע בעזרת האתר בהקשר של חוסר יכולת או עיכוב בהנאה משירותיו ,התוכן שלו או עבור כל עיקוב של האתר , על בסיס אחריות חוזה או אי- חוזה או סיבות אחרות.

מניעת הכנסה או הגבלה של האחריות לנזקים, אם תוצאתיים או מקריים,אסורים במקרים מסויימים,מניעת הכנסה או הגבלת האחריות לא תחול עלייך.

7. שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולהזיק אותנו ,המנהלים,המנהלים,העובדים,הסוכנים שלנו ,והצדדים השלישיים ,בגין עליות ,הפסדים,הוצאות(כולל שכר עורכי דין) ,התחייבות בגין הונאה שלך או חוסר הנאה מהאתר או משירותיו ומשירותי מוצרינו ,הפרתך בחברה או הפרתך בזכויות כלשהן של צדדים שלישיים ,או שלך תפר הפרת החוק. קיימת בזכותנו הזכות לקבל את ההגנה הבלעדית והינה תתבצע בשיתוף פעולה ע"פ הצהרת זמינות הגנות.

8. סיום והגבלות גישה

אנו עשויים להפסיק את הגישה שלך לאתר ולשירותים הקשורים אליו או לכל חלק שהוא בכל עת ,ללא הודעה.

9. שונות

התנאים מנוהלים ע"י הסכם ובהתאם לחוקי רפובליקת טורקיה ,למעת כללי ניגוד הדינים.

שפת הממשל בתנאים וכל תקשורת ומסמכים הקשורים לתנאים ,אלא אם כן צוין אחרת ,יהיה אנגלית.

אם התרגומים ,היעדים למטרות התייחסות יהיו למקור האנגלי. רק למקור האנגלי תהיה השפעה על החוזה ולשאר הגורמים לא תהיה.

שום קשר עם מיזם משוטף ,שותפות ,העסקה או סוכנות לא יבוצע בין הלקוח ובינינו כחברה כתוצאה מתנאים או שימוש באתר.

שום תנאי לא יהווה גרעין לערב את הממשלה , בית משפט ,משטרה ואכיפת חוק עקב דרישות הונאתך מהאתר.

במידה ונקבע סעיף כלשהו מהתנאים יהיה בטל או שאינו ניתן לאכיפה בהתאם יחול החוק כי-אז הסעיפים הריקים או הבלתי ניתנים לאכיפה ייחשבו כמוחלפים ע"י תוקף האכיפה ,הסעיפים יהיו דומים לגרסה המקורית של התנאים והמקטעים האחרים של התנאים יחולו על כולנו.

התנאים מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו בנוגע להנאת האתר

והתנאים מחליפים את כל ההצעות הקודמות או התקשורת , בין אם אלקטרונית,בעל פה או בכתב. בינך לבין ארה"ב.

אנו וחברות המתקינות שלנו לא נהיה אחראים לכישלון או עיכוב לצורך מילוי התחייבויות בהן כשלון או עיקוב נובע מכל סיבה מעבר לשליטה סבירה שלנו ,כולל כשלים טכניים ,אסונות טבע, חסומות ,אמברגות ,מהומות,מעשים,רגולציה,חקיקה או ציווי שלטון,מעשים טרוריים ,מלחמה או כל דבר אחר מחוץ לקטגוריית שילטונינו.

במקרה של מחלקות ,דרישות,תביעות,סכסוכים,או סיבות לפעולה בינינו ,הינך מתייחס לאתר או לבעיות אחרות הקשורות או לתנאים ,יחדינו אנו ננסה לפתור מחלקות מסוג זה ,דרישות,טענות,סכסוכים,או עילות תביעה ע"י משא ומתן בתום לב ,במקרה של כשלום משא ומתן ,אך ורק בבתי המשפט במדינה בה החברה שלנו נמצאת.

10. תלונות

אנו מחויבים לפתור כל תלונה בנושא התנאים. אם תרצה להזין תלונה בנושא התנאים או הפרקטיקות ביחס לנתונים האישיים שלך , אנא צור איתנו קשר בכתובת burakozdemir {@} protonmail (.) ch

אנו נענה על כל התלונה שלך ברגע שאפשרותנו ובכל מקרה , תוך 30 יום. אנו מקווים לפתור כל תלונה שהובאה לתשומת לבנו ,אם אתה מרגיש שהתלונה שלך לא נפתרה כראוי אתה רשאי לצור קשר אם רשות ההגנה המקומית שלך.

פרטי תקשורת

אנו מקבלים בברכה את הערותיך או שאלותיך בנוגע לתנאים. אתה רשאי ליצור קשר בכתב ובכתובת burakozdemir {@} protonmail (.) ch