Czym jest Koło Fortuny?

Koło Fortuny, lub też Koło Losujące Imiona, to proste narzędzie umożliwiające losowanie imion. Możesz z niego skorzystać, aby wyłonić np. zwycięzcę swojego konkursu z nagrodami. Można go również użyć, gdy musimy rozstrzygnąć jakiś spór wybierając jednego zwycięzcę (albo wylosować pechowca, który np. będziesz musiał wykonać jakieś prace domowe).

Jak korzystać z Koła Fortuny?

  1. Wpisz imiona w widocznym polu na imiona,
  2. Naciśnij przycisk „Zakręć kołem fortuny", aby wylosować zwycięzcę.

Czy Koło Fortuny może oszukiwać?

Koło nie oszukuje i nie da się nim manipulować. Zwycięzca wybierany jest w sposób losowy, a każdy uczestnik ma równe szanse.

Uwaga

Z narzędzia tego można korzystać jedynie w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Decydując się na korzystanie z Koła Fortuny, zgadzasz się z tym, że nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ew. szkody powstałe w związku z jego wykorzystywaniem.