หมุนวงล้อ - วงล้อสุ่มชื่อ

หมุนวงล้อเพื่อสุ่มชื่อ พิมพ์รายชื่อทั้งหมดและให้วงล้อสุ่มเลือกผู้ชนะ

เครื่องหมุนวงล้อคืออะไร

เครื่องหมุนวงล้อ หรือ วงล้อสุ่มชื่อ เป็นเครื่องมือสุ่มชื่อที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้วงล้อสุ่มนี้ เพื่อสุ่มชื่อผู้โชคดีในงานแจกรางวัลต่างๆ หรือสุ่มชื่อสำหรับการจับฉลาก (หรืออาจเป็นการจับฉลากเลือก "ผู้โชคร้าย" เช่น ใช้ตัดสินว่าใครจะเป็นคนทำงานบ้านครั้งต่อไป!)

วิธีใช้เครื่องหมุนวงล้อ

  1. พิมพ์ชื่อลงในช่องรายชื่อ
  2. ทำเครื่องหมายที่ช่อง หากคุณต้องการลบชื่อผู้ชนะออกหลังจากหมุนวงล้อ
  3. คลิกที่ปุ่ม "หมุน" เพื่อเลือกผู้ชนะ

จะสามารถล็อคชื่อผู้ชนะได้ไหม

ไม่สามารถล็อคชื่อผู้ชนะได้ ผู้ชนะจะถูกเลือกโดยการสุ่ม ทุกชื่อมีโอกาสเป็นผู้ชนะเท่ากัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณสามารถใช้วงล้อสุ่มชื่อนี้ เพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและความเพลิดเพลินเท่านั้น โดยการใช้เครื่องหมุนวงล้อออนไลน์นี้ คุณตกลงว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมุนวงล้อนี้ได้