เครื่องหมุนวงล้อคืออะไร

เครื่องหมุนวงล้อ หรือ วงล้อสุ่มชื่อ เป็นเครื่องมือสุ่มชื่อที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้วงล้อสุ่มนี้ เพื่อสุ่มชื่อผู้โชคดีในงานแจกรางวัลต่างๆ หรือสุ่มชื่อสำหรับการจับฉลาก (หรืออาจเป็นการจับฉลากเลือก "ผู้โชคร้าย" เช่น ใช้ตัดสินว่าใครจะเป็นคนทำงานบ้านครั้งต่อไป!)

วิธีใช้เครื่องหมุนวงล้อ

  1. พิมพ์ชื่อลงในช่องรายชื่อ
  2. คลิกที่ปุ่ม "หมุนวงล้อ" เพื่อเลือกผู้ชนะ

จะสามารถล็อคชื่อผู้ชนะได้ไหม

ไม่สามารถล็อคชื่อผู้ชนะได้ ผู้ชนะจะถูกเลือกโดยการสุ่ม ทุกชื่อมีโอกาสเป็นผู้ชนะเท่ากัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณสามารถใช้วงล้อสุ่มชื่อนี้ เพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและความเพลิดเพลินเท่านั้น โดยการใช้เครื่องหมุนวงล้อออนไลน์นี้ คุณตกลงว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมุนวงล้อนี้ได้