Công cụ Vòng xoay là gì?

Công cụ Vòng xoay, Vòng xoay Chọn tên, là một công cụ chọn tên ngẫu nhiên đơn thuần. Bạn có thể sử dụng vòng xoay ngẫu nhiên này để xác định người thắng cuộc ngẫu nhiên trong các cuộc thi có thưởng. Công cụ ấy cũng có thể được sử dụng để chọn ra một cái tên ngẫu nhiên trong các cuộc rút thăm may mắn (hoặc rút thăm chọn người “xui xẻo”, ví dụ như xác định người phải làm việc nhà lần tới!)

Cách sử dụng công cụ Vòng xoay

  1. Gõ các tên tham gia bốc thăm vào hộp danh sách tên.
  2. Nhấp vào nút "Quay vòng xoay" để chọn ra một người thắng cuộc.

Có thể xếp đặt công cụ Vòng xoay để lừa đảo hay không?

Không thể xếp đặt vòng xoay này để lừa đảo. Người thắng cược được chọn ngẫu nhiên và mỗi cái tên đều có cơ hội được chọn như nhau.

Từ khước trách nhiệm

Bạn chỉ có thể sử dụng công cụ chọn tên ngẫu nhiên này phục vụ cho các mục đích giáo dục/giải trí mà thôi. Bằng cách sử dụng công cụ vòng xoay trực tuyến này, bạn mặc nhiên đồng ý rằng chúng tôi không thể chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại gì dưới bất cứ hình thức nào có thể xảy ra do việc sử dụng công cụ vòng xoay bốc chọn này.