Czym jest Rzucanie Monetą?

Rzucanie monetą to popularny sposób na rozwiązywanie sporów pomiędzy dwiema stronami, w którym to te wybierają orła lub reszkę i następnie rzucają monetą celem ustalenia zwycięzcy.

Najczęstszym powodem dla rzucania monetą jest ustalenie, kto wykona np. daną czynność. Dla przykładu, rzut monetą może rozstrzygnąć, kto tym razem zapłaci za obiad.

Czym jest Rzut Monetą Online?

Rzut Monetą Online to internetowe narzędzie, które pozwala zasymulować wirtualny rzut monetą celem wylosowania orła lub reszki.

Jak korzystać z Rzutu Monetą Online?

Symulator rzutu monetą ma dostępne dwie opcje: „orła" i „reszkę". Kliknij przycisk „Rzuć monetą" i przekonaj się, co tym razem wskaże los.