การโยนเหรียญหัวก้อยคืออะไร

การโยนหัวก้อย เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยยุติข้อโต้แย้งได้ ช่วยเลือกระหว่างสองทางเลือกอย่างเป็นกลาง โดยทั่วไป การโยนเหรียญหัวก้อย คือ การตัดสินใจระหว่างสองผลลัพธ์ เช่น การโยนหัวก้อยเพื่อตัดสินใจว่าใครจะได้เริ่มก่อนในเกม หรือใครจะเป็นคนจ่ายค่ามื้อเที่ยง

เครื่องโยนเหรียญหัวก้อยคืออะไร

เครื่องโยนเหรียญหัวก้อย เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยโยนเหรียญ แล้วแจ้งให้คุณทราบผลลัพธ์ว่าได้ "หัวหรือก้อย"

วิธีใช้เครื่องโยนเหรียญหัวก้อย

เครื่องจำลองการโยนเหรียญนี้มี 2 ตัวเลือก คือ "หัว" และ "ก้อย" คลิกที่ปุ่ม "โยนเหรียญ" เพื่อดูว่าด้านใดปรากฏขึ้น