Tung đồng xu là gì?

Tung đồng xu là cách thức đơn giản và rõ ràng để giải quyết một vấn đề tranh luận hay đưa ra một lựa chọn không định kiến giữa hai tùy chọn.

Cách sử dụng trò tung đồng xu phổ biến nhất là đưa ra các quyết định đối với hai kết quả, ví dụ như tung đồng xu để quyết định ai được quyền bắt đầu trước trong một trò chơi hoặc ai là người chi trả cho bữa trưa dành cho hai người.

Công cụ Tung đồng xu trực tuyến là gì?

Công cụ Tung đồng xu trực tuyến là một công cụ trực tuyến có chức năng thực hiện việc tung một đồng xu và cho bạn biết kết quả là đồng xu sẽ hiện lên mặt sấp hay mặt ngữa.

Cách sử dụng công cụ Tung đồng xu trực tuyến

Công cụ mô phỏng trò chơi tung đồng xu này có hai tùy chọn: "sấp" và "ngữa". Hãy nhấp vào nút "Tung đồng xu" để xem kết quả là mặt nào của đồng xu sẽ hiện ra.