Jak przeprowadzać Losowanie Online?

Losowanie online to forma rywalizacji, w której zwycięzca wybierany jest w losowy sposób. Istnieje wiele sposobów na to, aby przeprowadzić taką zabawę, ale najpopularniejszym i najprostszym jest skorzystanie z maszyny losującej dostępnej online.

Czym jest Maszyna Losująca?

Maszyna losująca to narzędzie pozwalające wybierać losowych zwycięzców (szczęśliwe losowanie). Może być również wykorzystywana jako maszyna wskazująca losowe imię z listy. W przeciwieństwie do tradycyjnych loterii, te zawsze wyłaniają przynajmniej jednego zwycięzcę.

Jak korzystać z Maszyny Losującej?

  1. Wpisz imiona w pole z listą uczestników,
  2. Naciśnij przycisk „Wybierz zwycięzców", aby przeprowadzić losowanie.

Czy korzystając z Maszyny Losującej można oszukiwać?

Zwycięzcy zawsze wybierani są w pełni losowo, a co za tym idzie, nie można wpływać na ich wybór. Każdy uczestników loterii ma takie same szanse na zwycięstwo.

Uwaga

Przepisy Twojego kraju mogą wymagać różnego rodzaju zezwoleń i uprawnień w celu przeprowadzania loterii z nagrodami. Co za tym idzie, każda loteria organizowana przez dowolną osobę lub firmę w sposób wirtualny, podlega tym przepisom i wymaga zebrania odpowiednich zezwoleń. Dlatego też zaleca się korzystanie z tej Maszyny Losującej jedynie w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Decydując się na korzystanie z tej strony, zgadzasz się z tym, że nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za ew. szkody powstałe w związku z jej wykorzystywaniem.