Một cuộc bốc thăm trúng thưởng trong thực tế là gì?

Một cuộc bốc thăm trúng thưởng là một dạng cuộc thi mà người thắng cuộc được chọn một cách ngẫu nhiên. Có nhiều cách thức để thực hiện điều đó và cách phổ biến nhất là sử dụng một công cụ bốc thăm trúng thưởng trực tuyến.

Công cụ bốc thăm trúng thưởng là gì?

Công cụ bốc thăm trúng thưởng là một công cụ xác định người thắng cuộc ngẫu nhiên (hay một máy bốc thăm may mắn). Nó có thể được sử dụng như là một công ty bốc chọn tên ngẫu nhiên trong một cuộc thi để gây quỹ. So với các hình thức xổ số thông thường, các hình thức bốc thăm trúng thưởng có ưu điểm là luôn xác định được người thắng cuộc.

Cách sử dụng công cụ Bốc thăm trúng thưởng

  1. Gõ các tên tham gia bốc thăm vào hộp danh sách nhập liệu.
  2. Nhấp vào nút "Bốc chọn những người thắng cuộc" để bắt đầu bốc chọn.

Bạn có thể xếp đặt để lừa đảo qua công cụ Bốc thăm trúng thưởng hay không?

Những người thắng cuộc được chọn ra hoàn toàn ngẫu nhiên và không có khả năng lừa đảo trong quá trình ấy. Mỗi cái tên nhập vào đều có một cơ hội được bốc chọn để thắng cuộc như nhau.

Từ khước trách nhiệm

Có nhiều hình thức cấp phép và thẩm quyền kiểm tra đối với các chương trình quà tặng miễn phí hay xổ số, tùy thuộc vào các quy chế quản lý hoạt động xổ số ở từng quốc gia. Vì thế, bất cứ hình thức xổ số nào do một tổ chức hay cá nhân nào thực hiện ở môi trường thực tế sẽ phải phụ thuộc vào việc cấp phép trong phạm vi của các quy chế như thế. Bạn chỉ có thể sử dụng công cụ Bốc thăm trúng thưởng này phục vụ cho các mục đích giáo dục/giải trí mà thôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn mặc nhiên đồng ý rằng chúng tôi không thể chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại gì dưới bất cứ hình thức nào có thể xảy ra do việc sử dụng trang web này.