Đổ xúc xắc là gì?

Đổ xúc xắc là một phương cách dễ dàng và thú vị để có được một con số ngẫu nhiên trong bất cứ tình huống nào. Xúc xắc có thể được sử dụng cho các trò chơi, cá cược hoặc đơn thuần chỉ để giải trí.

Công cụ Đổ xúc xắc trực tuyến là gì?

Công cụ đổ xúc xắc trực tuyến là một công cụ trực tuyến cho phép bạn đổ xúc xắc mà không cần phải nhấc người ra khỏi ghế. Nó cho phép bạn tạo ra các con số trong phạm vi từ 1 đến 6 một cách ngẫu nhiên sau mỗi lần đổ.

Có nhiều cách để sử dụng trò đổ xúc xắc. Bạn có thể sử dụng xúc xắc để hỗ trợ cho các trò chơi trên bàn như Dungeons & Dragons (Rồng & Ngục tối) hay thâm chí là để tự mình bói toán khi cần phải quyết định bước đi kế tiếp trong trò chơi cuộc đời.

Cách sử dụng công cụ Đổ xúc xắc trực tuyến

Chọn số xúc xắc và nhấp vào nút "Đổ xúc xắc" để xác định kết quả và tổng số lần đổ.