Tên ngẫu nhiên là gì?

Tên ngẫu nhiên được tạo ra bởi phần mềm có chức năng lựa chọn các họ và tên một cách ngẫu nhiên. Bạn có thể sử dụng phần mềm ấy để chọn một cái tên cho đứa con mới ra đời, thú cưng mới hay doanh nghiệp của mình, thậm chí là cho một nhân vật trong một trò chơi nào đó. Tên ngẫu nhiên cũng được nhiều người sử dụng khi họ muốn có một cách nhận dạng cá nhân mới và không muốn đưa tên thật của mình lên mạng Internet.

Công cụ Tạo tên ngẫu nhiên là gì?

Công cụ Đặt tên ngẫu nhiên là một công cụ trực tuyến miễn phí để đặt tên theo cách ngẫu nhiên. Nó có thể giúp bạn tạo ra một cái họ, một cái tên, ngay cả họ lẫn tên cùng một lúc. Đó là một công cụ tuyệt vời để đặt tên cho các nhân vật trong tiểu thuyết hay trò chơi. Nó cũng rất hữu ích đối với việc tạo ra các tên phần giữ chỗ trong các trò chơi video hoặc để tạo ra một tài khoản sử dụng một lần trên một số trang web.

Cách sử dụng công cụ Tạo tên ngẫu nhiên

Để sử dụng loại công cụ đặt tên ngẫu nhiên này, tất cả những việc bạn cần phải làm là chọn ngôn ngữ để đặt tên, giới tính, loại tên và số lượng tên mà bạn cần. Sauk hi lựa chọn các yếu tố theo sở thích của mình, hãy nhấp vào nút "Tạo tên ngẫu nhiên".