Công cụ Tạo màu ngẫu nhiên là gì?

Công cụ Tạo màu ngẫu nhiên là một công cụ chọn màu có thể tạo ra các màu ngẫu nhiên thuộc hệ mã màu thập lục phân. Đó là một cách thức tuyệt vời để tìm ra màu sắc hoàn hảo cho dự án của bạn. Nó cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai không chọn được một màu sắc ưng ý và cần có sự giúp đỡ từ một nguồn trợ giúp bên ngoài.

Màu sắc thuộc hệ mã thập lục phân là gì?

Một màu thuộc hệ mã thập lục phân (HEX color) được thể hiện qua một con số bao gồm sáu chữ số đại diện cho một màu trong không gian màu RGB. Điển hình, nó được sử dụng để quy định các màu cụ thể trong ngôn ngữ lập trình HTML và CSS.

Định dạng cho hệ mã màu HEX là #RRGGBB, trong RR (đỏ), GG (xanh lục), và BB (xanh lam) đại diện cho cường độ của mỗi màu sắc.

Cách sử dụng công cụ Tạo màu ngẫu nhiên

Bạn có thể sử dụng công cụ tạo màu ngẫu nhiên này như là một phương tiện chọn màu ngẫu nhiên khi bạn cần chọn một màu ngẫu nhiên từ danh mục các màu sắc của hệ mã thập lục phân.

Để chọn một màu ngẫu nhiên, hãy chọn số lượng màu mà bạn muốn tạo ra một cách ngẫu nhiên, sau đó nhấp vào nút "Tạo màu ngẫu nhiên".